Sbormistři

Martina a Kryštof

Martina Spiritová (1977) vystudovala Filosofickou fakultu University Karlovy v Praze. Sbormistrovství absolvovala na Pedagogické fakultě UK ve třídě prof. Miroslava Košlera. Během studia spolupracovala s DPS Rolnička Praha, byla členkou komorního smíšeného sboru Pražští Pěvci. Od roku 1997 vedla smíšený sbor při Gymnáziu na Libeňském zámečku v Praze, v roce 2002 zastupovala sbormistra ženského komorního sboru při Deutsche Schule v Praze. Kromě sbormistrovství se věnuje zpěvu, vyučuje a organizuje hudební akce. Je sbormistryní smíšeného sboru Musica Oeconomica při Vysoké škole ekonomické v Praze (společně se svým manželem Kryštofem Spiritem), komorního smíšeného sboru VOKS a mladého nově vzniklého sboru GJP Voices při Gymnáziu Jana Palacha v Praze. Se svými sbory pravidelně koncertuje, účastní se hudebních festivalů a natáčí. Její sbory se též umístily na předních místech několika sborových soutěžích v Čechách i v zahraničí.

Kryštof Spirit (1979) je studentem oboru Hudební věda na Filosofické fakultě UK v Praze. Sbormistrovství studoval na Pedagogické fakultě UK a soukromě u dirigenta Marka Valáška. Sbormistrovskou praxi začal jako asistent dirigenta v souboru Bach – Collegium Praha. Je zpěvákem různých vokálních seskupení, zpívá sólově i jako profesionální sborista. Jako sborista účinkoval na operních projektech sdružení In spe Řeka Sumida Benjamina Brittena v Českém muzeu hudby a Orfeo Claudia Monteverdiho ve Stavovském divadle. Spolupracoval s četnými hudebními tělesy, jako např. Pražský filharmonický sbor, Capella Regia, Piccolo coro, Chor der Stiftsmusik St. Peter Salzburg, Collegium 419 a další. Je členem komorních smíšených sborů Pražští pěvci a VOKS, ve kterém spolupracuje také sbormistrovsky. Do roku 2007 vedl komorní pěveckou skupinu KIKS a v současnosti vede spolu s manželkou Martinou smíšený sbor Musica Oeconomica Pragensis při Vysoké škole ekonomické v Praze. Pod jejich vedením zmíněný soubor získal dvě 1. ceny na mezinárodních soutěžích, v Praze a v belgickém Neerpeltu. Věnuje se spartacím hudebních děl, hudebním úpravám písní a organizuje jednorázové hudební projekty.