SBORMISTŘI

Martina Spiritová

Sbormistryně

Martina Spiritová během své praxe vystřídala celou řadu hudebních profesí (od dramaturgické práce po hudebně teoretickou vědeckou činnost). Po mateřské dovolené se však kromě sbormistrovství (sbor Musica Oeconomica Pragensis vede již od roku 2002) a příležitostného zpěvu začala intenzivně věnovat hudební pedagogice pro nejmenší a to jak s dětmi samotnými tak při výuce budoucích učitelek a psaní interaktivních učebnic (toho času pro International Conservatory Dubai). Při hudební produkci je pro ni nejdůležitější, aby hudebníci objevili všechna zákoutí skrytého talentu a ani chvilku se nenudili.

Kryštof Spirit

Sbormistr

Kryštof Spirit se věnuje vážné hudbě jako zpěvák, sbormistr, dirigent a muzikolog. V současné době je mimo jiné uměleckým vedoucím vokálního souboru Ensemble Hilaris, externím redaktorem stanice ČRo D dur a sbormistrem pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze. Ve své dirigentské praxi si nejvíce cení možnosti spolupracovat s PKF - Prague Philharmonia v cyklu koncertů a workshopů pro děti. K jeho dalším aktivitám patří psaní doprovodných textů do koncertních programů, hudebních pořadů a komentářů k nahrávkám. Věnuje se spartacím hudebních děl, hudebním úpravám a organizuje další jednorázové hudební projekty. Nejvíce ho těší tvořit hudbu s lidmi, kteří jsou dobrými muzikanty ale především dobrými lidmi.